Utlysing av prosjektstøtte frå Kunstnerhusets fond for 2021:

For 2021 skal det delast ut inntil kr. 100.000 frå Kunstnerhusets fond. Summen skal brukast til gjennomføring av nye kunstprosjekt i Midt-Telemark kommune.

For nærmare opplysningar, sjå heile utlysingsteksten her.
Besøk oss også gjerne på Facebook.

Søknadsfrist: 1. mai 2021.

 

Tidlegare tildelingar:
2020: Komponist og musikar Jo David Meyer Lysne. Les grunngjevinga her.
2019: Biletkunstnar Morten Slettemeås. Grunngjeving.

Kontaktinfo/om Kunstnerhusets fond