Utlysing av prosjektstøtte frå Kunstnerhusets fond for 2023:

For 2023 skal det delast ut inntil kr. 100.000,- til gjennomføring av eitt eller fleire nye kunstprosjekt i Midt-Telemark kommune.

For nærmare opplysningar, sjå heile utlysingsteksten her.
Besøk oss også gjerne på Facebook.

Søknadsfrist: 1. mai 2023.

 

Tidlegare tildelingar:
2022: Akkerhaugen Rocksamfunn. Les grunngjevinga her.
2021: Kunstnarane Christiane Lieungh og Johanne Birkeland. Les grunngjevinga her.
2020: Komponist og musikar Jo David Meyer Lysne. Grunngjeving.
2019: Biletkunstnar Morten Slettemeås. Grunngjeving.

Kontaktinfo/om Kunstnerhusets fond