TILDELING FRÅ KUNSTNERHUSETS FOND FOR 2021:

 

Kunstnarane Christiane Lieungh og Johanne Birkeland får 100.000 kroner i støtte frå Kunstnerhusets fond for 2021.


Styret for Kunstnerhusets fond deler ut kr 100.000 i prosjektstøtte til samtidsprosjektet  Et hus med hage, som skal gjennomførast i eit hus med hage i Bø av kunstnarane Christiane Lieungh og Johanne Birkeland hausten 2022.

I søknadsteksten står det: ”Et hus med hage er et tverrfaglig og utadvendt kunstprosjekt som søker å engasjere lokalbefolkningen og bidra til at Midt-Telemark utvikler sin entusiasme og forståelse for samtidskunstens rolle i lokalsamfunnet”.
Kunstnarane skal ta i bruk eit privathus med tilhøyrande hage i eit heilt alminneleg bustadområde på Langkåshaugen i Bø. Publikum vil bli invitert inn i løpet av ei veke i august, for å møte kunstnarar som har jobba med å sette saman element i uventa konstellasjonar, trekke nye linjer, og opne for spørsmål vi vanlegvis ikkje stiller.

Et hus med hage er eit nyskapande og originalt prosjekt som stiller spørsmål ved korleis vi lever, kva for strukturar som ligg til grunn for kvardagen vår, ønskja og draumane om den. Eit hus med hage er noko dei fleste av oss kan relatere oss til, som kan engasjere oss, og slik bidra til å auke interessa for kunst i lokalsamfunnet.
Verket er planlagt framført august 2022.

Christiane Lieungh (1982) er fødd og oppvaksen i Bø, og har deltatt i, skapt og initiert fleire større kunstprosjekt, også i Midt-Telemark. Ho er kjend for å utvikle kunstneriske plattformer på «ikkje-stader», som andre kunstnarar og nye publikumsmassar får ta del i.

Johanne Birkeland (1984) er busett i Vestfold. Teknikkane varierer mellom skulpturelle objekt, tekst og installasjon, kollasjar og fotografi, ofte med et stadspesifikt eller relasjonelt tilsnitt.

 

For meir informasjon:
Styret for Kunstnerhusets fond:
Solveig Svardal, mobil 901 80 594
Arne Svalastog, mobil 906 52 901

Om Kunstnerhusets fond